OFERTA

Szkolenia „szyte na miarę”

Pracuję w formule szkoleń „zamkniętych”, tzn. dedykowanych konkretnym organizacjom i szytych na miarę potrzeb konkretnej grupy uczestników.

Warsztaty rozwojowe

Spotkania w mniejszych grupach, gdzie duży nacisk kładę na ćwiczenie praktycznych umiejętności uczestników.

Wystąpienia i webinary

Krótsze, interaktywne spotkania dla dużych grup, stanowiące pigułkę najważniejszej wiedzy, narzędzi i inspiracji.

Kompetencje Kulturowe

warsztaty
Fundamenty kompetencji kulturowych – Diversity Competence 101

Szkolenie to pozwala przygotować się do kontaktów międzykulturowych m.in. przez pogłębianie rozumienia stylu działania w swojej własnej kulturze, budowanie postawy otwartości na zachowania się innych w odmienny od naszego sposób oraz naukę korzystania ze swoich własnych doświadczeń międzykulturowych w taki sposób, by uchronić się przed wyjaśnianiem zjawisk przez pryzmat stereotypów. Szkolenie polecane zarówno całym zespołom pracującym w kontekście różnic międzykulturowych, jak i liderom, managerom, partnerom HR – czyli tym wszystkim, którzy chcą efektywniej działać w globalnym, międzykulturowym środowisku.

Szkolenie to jest też bardzo dobrym wstępem do szkoleń z Efektywnej współpracy międzynarodowej (tj. szkoleń specyficznych kulturowo).

warsztaty
Efektywna współpraca międzynarodowa z ...
Szkolenia te są pod względem tematycznym „szyte na miarę” konkretnych potrzeb klienta, ponieważ skupiamy się tu na współpracy z konkretnymi, wybranymi nacjami. Szkolenia mają na celu przybliżyć uczestnikom tematykę komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz podstawowe różnice między kulturami i wynikające z tego potencjalne wyzwania w kontekście kontaktów z klientami i współpracownikami. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z odmiennymi systemami wartości, stylami komunikacji oraz stosunkiem do zagadnień takich jak hierarchia, czas i płeć, jak również podstawowe zasady etykiety biznesu międzynarodowego. Szkolenia kończą się wypracowaniem praktycznych wskazówek we współpracy z przedstawicielami poszczególnych kręgów kulturowych. Przykładem takiego programu jest szkolenie Efektywna współpraca z partnerami z Indii.
warsztaty
Efektywna współpraca z partnerami z Indii

Szkolenie to ma na celu usprawnienie komunikacji i współpracy ze współpracownikami z Indii. Zaczniemy od głębszego zrozumienia różnic w wartościach i charakterystykach kulturowych Indii i ich praktycznego przełożenia na typowe zachowania Indusów w biznesie. Przyjrzymy się m.in. różnicom we wzorcach zarządzania i komunikacji „Wschodu” i „Zachodu” oraz najczęstszym nieporozumieniom w komunikacji z Indusami (np. komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie „złych wieści”, udzielanie negatywnej informacji zwrotnej).

Podsumujemy szkolenie wypracowaniem praktycznych wskazówek, podpowiadających, jak unikać najczęstszych barier i nieporozumień, jak budować zaufanie i relacje i jak zwiększać efektywność zadaniową we współpracy z partnerami z Indii.

webinary
Diversity Competence 101

CZAS: 4 x 90 min

UCZESTNICY: max 500

JĘZYK: PL/ENG

NAGRANIE: opcjonalnie

Cykl interaktywnych webinariów pomagających wprowadzić tematykę różnorodności kulturowej w organizacjach. Robimy to m.in.  poprzez pokazanie złożoności definicji kultury i różnic kulturowych we współczesnej rzeczywistości. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i sposób myślenia, które mogą pomóc im w codziennym nawigowaniu wzróżnicowanym środowisku biznesowym z większą wrażliwością, kompetencjami i pewnością siebie.

Program składa się z 4 webinariów:

Powszechne rozumienie i postrzeganie kultury oraz różnic kulturowych bardzo często upraszcza, obiektywizuje i zamyka kultury w kategorii „kultur narodowych”. Takie ramy nie tylko okazują się niewystarczające do wyjaśnienia realiów codziennych interakcji, ale także powodują powstawanie i wzmacnianie pewnych ograniczających i krzywdzących stereotypów.

Głównym celem tej sesji jest zapewnienie bardziej użytecznych ram dla rozumienia kultury i różnic kulturowych w organizacjach poprzez poszerzenie i pogłębienie definicji kultury, przyjrzenie się psychologicznym mechanizmom stojącym za interakcjami międzykulturowymi oraz dostarczenie użytecznych wskazówek do rozwoju kompetencji kulturowych uczestników.

PROMOCJA: Możesz zamówić tylko webinar nr 1 aby przekonać się o skuteczności programu!

Podczas tego spotkania eksplorujemy różnorodność w budowaniu relacji zaufania i relacji w biznesie, oraz podejście do hierarchii. Przyjrzymy się, czym możemy się różnić, jeśli chodzi o myślenie o sobie, naszych relacjach z innymi ludźmi i budowaniu zaufania – ze współpracownikami, szefami, podwładnymi i klientami.

Podczas tej sesji badamy różnorodność w użyciu języka i różne podejścia do komunikacji w biznesie. Zajmiemy się nie tylko wpływem kultury na język i styl komunikacji (bezpośredniość, uprzejmość, humor), ale także procesem odwrotnym – czyli tym, jak język, którym się posługujemy, może wpływać na sposób myślenia.

Podczas tego spotkania badamy różnorodność stylów myślenia i logiki oraz ich zastosowanie do fundamentalnych aspektów współpracy biznesowej, w tym podejścia do zasad i procedur, czasu i rozwiązywania problemów.

webinar
Jak rozmawiać o różnicach (kulturowych)?

CZAS: 90 min

UCZESTNICY: max 500

JĘZYK: PL/ENG

NAGRANIE: opcjonalnie

Zainteresowanie poznawaniem różnic kulturowych w biznesie jest coraz większe. I słusznie! Jednak sama świadomość różnic, chociaż super ważna, w praktyce nie wystarcza. Do wykorzystania w pełni potencjału różnorodnych zespołów i zbudowania prawdziwego porozumienia potrzebujemy pójść krok dalej. Mało kto potrafi jednak konstruktywnie adresować doświadczane różnice (ang. voicing), a przecież tylko wtedy możemy uwspólniać rozumienie sytuacji i wypracowywać efektywne rozwiązania. Tutaj najczęściej pojawiają się trudności, pytania, wątpliwości, czy wręcz „tabu” związane z tym, by wprost rozmawiać o różnicach (kulturowych). Kiedy warto to robić, a kiedy nie? I jak to robić konstruktywnie? W trakcie tego interaktywnego webinaru, w oparciu o mój autorski model RED™, wspólnie nauczymy się lepiej adresować różnorodność, której doświadczasz na co dzień!

Neuro-efektywność

warsztaty
Efektywność osobista – działaj mądrzej!

Na tym praktycznym, mocno „narzędziowym” warsztacie odkrywamy najważniejsze zasady organizacji czasu i efektywnego planowania pracy, bazując na aktualnej wiedzy z obszaru nauki o mózgu i umyśle. Będziesz mieć okazję przyjrzeć się swojemu „automatycznemu” stylowi działania w kontekście presji czasu, by zobaczyć, co działa, a co możesz robić efektywniej (i jak!). Przećwiczymy też efektywne planowanie i priorytetyzację zadań, wykorzystując techniki i metody zakorzenione w prawidłowościach działania naszego mózgu. Zdiagnozujemy też najczęstszych „sabotażystów” Twojej efektywności (m.in. prokrastynacja, rozpraszacze, multitasking) i poszukamy praktycznych sposobów minimalizowania ich wpływu.

webinar
Efektywność osobista – nie pozwól, by mózg sabotował Twoją pracę!

CZAS: 90 min

UCZESTNICY: max 500

JĘZYK: PL/ENG

NAGRANIE: opcjonalnie

Podczas tego interaktywnego webinaru zajrzymy za kulisy funkcjonowania mózgu, abyśmy mogli lepiej planować, ustalać priorytety i próbować wprowadzać nasze plany w życie, pracując zgodnie z umysłem, a nie przeciw niemu. Szczególnie w kontekście pracy zdalnej: dystraktory, wielozadaniowość i chaos komunikacyjny. Przyjmiemy perspektywę naszego mózgu, by znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: Po co planować i ustalać priorytety? Czy multitasking może być efektywny? Czym jest „praca głęboka” i jak działają rozpraszacze – czyli dlaczego nasza praca często przypomina grę Super Mario Bros?

webinar
Automotywacja – jak dbać o zmotywowany mózg?

CZAS: 90 min

UCZESTNICY: max 500

JĘZYK: PL/ENG

NAGRANIE: opcjonalnie

Nic dziwnego, że trudno jest znaleźć motywację do robienia czegoś, co tak naprawdę nie sprawia nam przyjemności. Jednak wielu z nas doświadcza również bardziej zaskakującej i niepokojącej rzeczy – coraz częściej trudno nam się zmotywować do zrobienia czegoś, co ogólnie lubimy, cenimy i chcielibyśmy robić! Dlaczego tak się dzieje? I jak możesz to zmienić? Podczas tego krótkiego, interaktywnego webinaru zajrzymy do naszego umysłu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa motywacja (i dlaczego czasami nie działa) oraz co możemy zrobić, aby ją wzmacniać.

This site is registered on wpml.org as a development site.