Culture PRO™

Autorska metoda prowadzenia projektów międzykulturowych

Metoda ta bazuje na 3 krokach, które wzajemnie się uzupełniają, by umożliwić pełne osiągnięcie celu, jakim jest budowanie trwałych, satysfakcjonujących i efektywnych biznesowo relacji międzykulturowych, czyli bycie kulturowo profesjonalnym partnerem biznesowym.

Trzy kroki kulturowego profesjonalizmu odzwierciedla skrót PRO

Poznanie

Pierwszy krok do efektywnej współpracy międzykulturowej, to rzetelna wiedza dotycząca wartości, przekonań i uwarunkowań istotnych w danej kulturze (to, co niewidoczne) na których oparte są charakterystyczne kulturowe wzorce zachowań (które można zaobserwować). To także pogłębienie wiedzy i świadomości własnych uwarunkowań kulturowych. Poznanie dotyczy też ogólnego rozumienia procesów zachodzących na styku kultur (m.in. stereotypy i uprzedzenia, szok kulturowy, bariery komunikacyjne)

Culture PRO™
Respekt

Centralny element metody dotyka naszej postawy wobec odmienności kulturowej i różnic w systemach wartości, przekonań i opartych na nich zachowaniach. Poprzez uświadamianie sobie istoty konfliktu wartości oraz relatywizmu kulturowych norm i perspektyw, poszerzamy swoją świadomość i uczymy się podchodzić do różnorodności kulturowej z większym szacunkiem, mniej oceniająco, z bardziej otwartym umysłem i nastawieniem na partnerskie relacje.

Culture PRO™
Otwartość

Trzecim elementem, opartym na dwóch poprzednich, jest otwartość na testowanie nowych, inteligentnych kulturowo zachowań, które mają służyć zwiększeniu efektywności komunikacji i współpracy pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur. Szukamy pola do proaktywnego „wyciągnięcia ręki” w kierunku wzajemnego porozumienia i partnerskiej współpracy oraz dążymy do określenia osobistej odpowiedzialności za kształt tej współpracy. Tu tworzy się też przestrzeń na wypracowanie swoistych międzykulturowych ‘DOs i DON’Ts’, z tym, że prawdziwie efektywnych – bo opartych na wiedzy, zrozumieniu i postawie szacunku.

Culture PRO™
This site is registered on wpml.org as a development site.